Beta glukany są związkami zdolnymi do stymulowania odporności organizmu przeciw infekcjom, które wywołane mogą być przez grzyby, bakterie, pasożyty i wirusy, jak również przeciw komórkom nowotworowym. Pomagają wzmacniając działanie podstawowych preparatów jak antybiotyki, preparaty witaminowe oraz leki przeciwgrzybiczne i przeciwpasożytnicze.

Od lat 40, XX wieku prowadzone są badania nad Beta glukanem. Potwierdzono działanie pobudzające układ odpornościowy oraz aktywujące, Beta glukanu o wiązaniu beta-(1,3/1,6). Również okazało się że jest on przydatnym immunostymulantem w wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych. Po opracowaniu metody pozyskiwania właśnie tego związku z drożdży, wykonano z jego udziałem wiele następnych badań. Wykazano, że posiada on wybitna zdolność do ochrony naszych organizmów przed wszystkimi rodzajami promieniowania.

Beta-(1,3/1,6) glukan odpowiedzialny jest za pobudzenie układu odpornościowego, który regeneruje oraz leczy uszkodzone tkanki. Został zbadany również pod katem jego właściwości aktywujących pracę systemu odpornościowego. Wykazano jego skuteczność w ochronie organizmu przed innymi bakteriami, grzybami, wirusami oraz pasożytami.

Substancja ta brana jest pod uwagę jako potencjalny środek zapobiegający chorobom cywilizacyjnym. Postanowiono podjąć wiele prób wykorzystania właściwości Beta-(1,3/1,6) glukanu przy zapobieganiu i leczeniu poważnych chorób infekcyjnych. Wyniki badań są wysoce korzystne.